SPARTANOVA – ocena tveganja poškodbe

  • Komu je namenjena?
  • Kaj nam povedo rezultati in kako ukrepamo glede na dobljene rezultate?
  • Ali je možno spremljati zmanjševanje oziroma povečevanje možnosti poškodbe?
  • Kje se izvaja testiranje Spartanova?

Kaj je Spartanova?

Spartanova je metoda, ki nam omogoča oceno verjetnosti nastanka športne poškodbe. Razvili so jo strokovnjaki za športno medicino, kineziologijo in fizioterapijo na univerzah v Gentu in Bruslju v Belgiji. Tveganje za poškodbe se določi glede na akumulacijo rezultatov specifičnih testov. Testi so ponovljivi in se izvajajo na terenu, tako da je ponovno testiranje enostavno.

Vsi testi so znanstveno potrjeni, tako da je ocena tveganja za poškodbe realna, priporočen program vaj pa znanstveno podprt.

Kaj nam povedo rezultati in kako ukrepamo glede na dobljene rezultate?

Rezultati jasno pokažejo športniku in trenerju, kateri deli telesa so izpostavljeni visokemu tveganju za poškodbe. Glede na rezultate se lahko določi preventivni program vaj. Vse priporočene vaje Spartanova so priznane vaje za preprečitev poškodb. Ponavljajoča se testiranja Spartanova nam jasno kažejo, kako se športnik razvija – napreduje.

Ali je možno spremljati zmanjševanje oziroma povečevanje možnosti poškodbe?

Dodatni moduli Spartanova, kot so test zmogljivosti (performance), prekomerno treniranje in rehabilitacija ipd., omogočajo športniku in timu strokovnjakov okrog njega, da spremljajo zmanjševanje oziroma povečevanje možnosti poškodbe.

Ali lahko imajo športniki, trenerji, starši ali medicinsko osebje dostop do športnikovega profila?

Športnikom, trenerjem, staršem in medicinskemu osebju se lahko omogoči tudi dostop do športnikovega profila poškodb in preventivnega programa, zato da se zagotovi, da se priporočene vaje izvajajo pravilno in konsistentno.

Kje se izvaja testiranje Spartanova?

Samo testiranje Spartanova se izvaja na terenu.